En els 125 anys de la primera assemblea del cooperativisme català, Badalona acull l’assemblea de la federació Habicoop

14 de novembre de 2023

Un 20 de novembre de 1898 es feia a Badalona la primera assemblea de cooperatives catalanes. Passats 125 anys, un 20 de novembre de 2023, les cooperatives d’habitatge de Catalunya es reuneixen a Badalona en l’assemblea de la seva federació.

Foto: Torrent viu. Font: Habicoop

El dilluns 20 de novembre a la tarda es celebrarà al local històric del Cor de Marina l’assemblea de la Federació de Cooperatives d’Habitatges de Catalunya (HabiCoop). La federació (com altres federacions de cooperatives) es va fundar després del franquisme, l’any 1983 després de dues dècades d’impuls del cooperativisme d’habitatge, especialment en l’àmbit metropolità de Barcelona, com a resposta popular a la dificultat per accedir a l’habitatge. Com les primeres cooperatives d’habitatge de principis del segles XX (que també ho eren de consum), aquestes cooperatives buscaven resoldre tot tipus de necessitats de les persones associades. El moment actual també fa necessària l’acció col·lectiva per defensar i exercir el dret a l’habitatge i la fórmula cooperativa és una de les vies per assolir-ho, com recordava l’abril passat Antonio Pedrero Utrilla, soci de la Cooperativa Obrera de Viviendas (COV), que va participar a la taula rodona sobre el passat, present i futur del cooperativisme en representació d’Habicoop:

El present torna a ser un moment de crisi d’habitatge i el cooperativisme és un instrument per afrontar-ho. Als anys 90 hi havia dificultats d’afiliar-se, perquè el cooperativisme d’habitatge dels sindicats controlava la federació, per accedir a terrenys als municipis. Hi havia quotes elevadíssimes que frenaven l’afiliació al cooperativisme d’habitatge de base. Aquesta situació va canviar a partir de 2018 en què s’han fet uns nous estatuts, s’ha creat la secretaria tècnica, i s’ha passat de 7 a 20 cooperatives d’habitatge federades i amb la incorporació dels nous models basats en la cessió d’ús, amb una sectorial específica.

L’any 2021 la federació va signar un manifest Fem habitatge, fem cooperativa per impulsar el dret a l’habitatge, especialment de les persones amb més dificultats, a través de la proposta, seguiment i exigència de les garanties necessàries per fer-lo efectiu; enfortir l’habitatge com a bé d’ús en totes les seves formulacions, posant l’èmfasi en aquelles opcions més innovadores i desconegudes; i promoure el model cooperatiu, en les seves diverses fórmules, per a accedir a un habitatge, tant amb la difusió entre la ciutadania com amb la incidència en els poders públics i les transformacions legals necessàries.

125 anys després

L’assemblea d’Habicoop coincideix exactament el dia que es celebra el 125è aniversari de la primera assemblea del cooperativisme català que va tenir lloc l’any 1898 a la seu de la cooperativa La Bienechora a Badalona, a l’actual Conservatori de Música, no gaire lluny del Cor de Marina (entitat històrica del moviment dels Cors d’en Clavé fundada l’any 1882) on es farà l’assemblea. En aquella assemblea s’hi van trobar 37 cooperatives pioneres, moltes de les quals eren cooperatives de consum, però ben aviat se’n promurien també d’habitatge, donat que mancomunar la manera de resoldre les necessitats a través del cooperativisme era, i continua sent, una de les millors opcions per fer les coses de manera justa i sostenible. En ocasió d’aquest 125è aniversari a Badalona hi ha hagut una taula rodona sobre l’articulació del cooperativisme amb les principals federacions de cooperatives (consum, treball, habitatge), la Xarxa d’Economia Solidària i la Direcció general d’economia social de la Generalitat; a més d’una Viquimarató per millorar continguts sobre cooperativisme a Viquipèdia i d’altres assemblees i trobades del cooperativisme: reunió del Consell de Secció de Coop57, assemblea de femProcomuns, assemblea de l’AteneuBNord, de Coòpolis, de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i la 4a trobada de sòcies i socis de SomMobilitat.

Què és l’habitatge cooperatiu?

Una cooperativa d’habitatges és una societat de gestió democràtica i adhesió voluntària en què un conjunt de persones s’associen amb l’objectiu de procurar-se habitatge a preu de de cost. Es tracta d’una iniciativa de base col·lectiva que posa els interessos col·lectius per damunt del benefici particular amb l’objectiu de garantir el dret a un habitatge digne i assequible. D’aquesta manera, s’assegura que l’accés a l’habitatge no està sotmès a l’especulació immobiliària.

Sovint, les cooperatives gestionen espais comuns i altres serveis compartits, promouen vincles socials i comunitaris entre les persones sòcies i l’entorn, i fomenten construccions més sostenibles i eficients. Les cooperatives d’habitatges també poden tenir per objecte la rehabilitació d’habitatges, de locals i d’edificacions i instal·lacions complementàries per a destinar-los a llurs socis.

Quins models de tinença existeixen en l’habitatge cooperatiu?

Hi ha diversos models de tinença i cada cooperativa pot aplicar el model que millor s’adapti a les necessitats dels seus socis:

  • Propietat: 3 de cada 4 habitatges cooperatius segueixen aquest model en el qual els socis i sòcies esdevenen propietàries dels habitatges produïdes.
  • Cessió d’ús: en aquest model se cedeix un habitatge i gaudir de zones comunes per un temps indefinit amb un preu estable similar a el de lloguer. Dins del marc de la cessió dús, convé destacar la Masoveria; en aquest model la propietat cedeix l’ús del(s) habitatge(s) per un temps determinat a canvi que els usuaris assumeixin les obres de rehabilitació i manteniment acordades.

Cada cop més projectes d’habitatge cooperatiu inclouen un Dret de superfície per realitzar una construcció o disposar-ne d’una ja existent en propietat aliena amb acords de llarga durada (75 o 99 anys normalment). Aquests habitatges es gestionen en règim de lloguer o de cessió d’ús, mantenint la cooperativa la propietat de l’immoble. També es pot atorgar la propietat temporal sobre els habitatges, que al final de l’acord són tornats a les entitats o administracions que van facilitar el dret de superfície a la cooperativa.

Vegeu també

Habitatge cooperatiu al Barcelonès nord:


Si teniu un projecte d’habitatge cooperatiu des de l’ateneu us podem ajudar


Categories: Etiquetes: , ,