Què fem

L’Ateneu cooperatiu organitza la seva actuació per als propers 3 anys en 6 línies de servei que han de fer possible fer crèixer i consolidar el cooperativisme i l’economia solidària al Barcelonès Nord:

  • Mapatge i Diagnosi de l’ESS al territori amb taules territorials, jornades, propostes, eines de visualització i recull de bones pràctiques.
  • Formació per la promoció i consolidació de cooperatives i la col·laboració d’empreses de l’ESS al territori.