Consolidació de cooperatives i entitats de l’economia social i solidària

Voleu enfortir un projecte de l’economia social i solidària? Amb l’ateneu teniu assessorament i acompanyament gratuït per a la vostra consolidació!

Si sou una cooperativa o entitat de l’economia social i solidària (associació, fundació, societat laboral, … ) que voleu enfortir el vostre, projecte podeu comptar gratuïtament amb el servei a la consolidació, que inclou la tutoria d’una persona de l’equip tècnic de l’ateneu, acompanyament en el vostre procés, informació a mida sobre recursos que us poden interessar i formacions.

L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord és un programa públic, promogut pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya i gestionat per cooperatives, per enfortir l’Economia Social i Solidària a Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i la Riba Besòs de Barcelona. Tots els nostres serveis són oberts i gratuïts.

Què oferim?

Acompanyament

El Servei a la consolidació de l’AteneuBNord consisteix en un programa d’atenció individualitzada de fins a 30 hores de durada i a mida de cada iniciativa, per enfortir el vostre projecte.

Catàleg de serveis a la consolidació

 • Tutoratge personalitzat en funció de les necessitats
 • Revisió del Pla de viabilitat empresarial o redefinició de productes i serveis
 • Accés a eines digitals lliures i tecnoètiques útils per la vostra consolidació
 • Acompanyament en la redacció del Reglament intern o modificacions dels estatuts
 • Assessorament en comptabilitat i fiscalitat de cooperatives
 • Acompanyament en cerca i sol·licitud d’ajuts i subvencions a la consolidació i la contractació de personal
 • Assessorament en obligacions i tramitació laboral i règim laboral
 • Suport en l’elaboració del Pla de comunicació
 • Incorporar la perspectiva de gènere, elaborar plans d’igualtat, protocols d’assetjament o altres d’igualtat de tracte i no discriminació exigides
 • Elaboració de Plans d’incorporació de socis, plans de formació i plans de pràctiques i voluntariat
 • Millora de la gestió democràtica, la governança i del treball en equip

Consulteu també les guies informatives de l’ateneu cooperatiu.


Com ho fem?

1. Ompliu la fitxa

Aquesta informació ens servirà per poder conèixer informació del vostre projecte, els seus orígens i en quin punt està. Per fer-ho us heu de sol·licitar acompanyament, registrar-vos i donar d’alta el projecte.

2. Primera trobada

En aquesta primera trobada dissenyarem conjuntament un calendari de reunions aterrat a les vostres necessitats i us posarem a l’abast els materials, eines i oferta formativa que us ajudaran a treballar de forma conscient i reflexiva cap a la consolidació del vostre projecte.

3. Enfortiment del projecte socio-econòmic

Per tal poder tirar endavant la consolidació de la vostra cooperativa treballarem conjuntament la gestió societària i l’estratègia de negoci del projecte; si cal, treballarem el relleu cooperatiu o la transformació a cooperativa. Veurem la viabilitat del projecte, tenint en compte la fiscalitat i entenent com dur els comptes anuals, i us assessorarem sobre possibles estratègies de finançament. També us ajudarem a dissenyar i executar un pla de comunicació, o com incorporar la perspectiva de gènere al projecte.

4. Consolidació de l’equip

Des de l’Ateneu us acompanyarem a definir les relacions laborals i la sostenibilitat dels equips, amb la redacció del Reglament de Règim Intern. També us ajudarem a millorar la gestió democràtica, a implementar plans d’igualtat, protocols d’assetjament i mesures de conciliació familiar, personal i laboral.

5. Visibilitat

Des de l’Ateneu us volem posar al mapa de l’Economia social i solidària del Barcelonès Nord i, si sou una iniciativa cultural, també al Mapa de Projectes Culturals. Us demanarem informació sobre les vostres activitats, dades de contacte i us farem una breu entrevista. Quan estigueu al mapa us donarem un segell que podeu posar al vostre establiment o local o, en versió digital, al vostre web. Si feu bones pràctiques que poden inspirar a altres entitats us farem una entrevista aprofundida i en farem difusió. També podem publicar notícies sobre les vostres activitats, projectes i ofertes de treball.


Si encara no sou una cooperativa o entitat constituïda
consulteu els serveis d’acompanyament a la creació.


Guies útils