Formacions

Oferim formació permanent a tots els nivells adreçada a crear i consolidar cooperatives i societats laborals.

Realitzem accions de formació destinades a entitats que es vulguin transformar en cooperatives, empreses en tancament o en fase de relleu, persones prescriptores, entitats educatives així com altres projectes vinculats a l’ESS.

L’objectiu del servei és garantir la inserció laboral i la creació, consolidació i creixement d’empreses de l’economia social, solidària i cooperativa amb la creació de llocs de treball.


Fem accions com:

  • Formar i assessorar per a la creació o el creixement, i acompanyament en fase inicial de projectes
  • Activitats formatives i informatives, així com accions a mida segons les necessitats, com ara tallers de sensibilització o dinamització, sessions col·lectives i d’acompanyaments expert individualitzat
  • Accions per fomentar la col·laboració entre empreses de l’economia social i solidària i cooperativa del territori per crear nous projectes d’inserció laboral i desenvolupament territorial.

Veniu a formar-vos. Oferim un catàleg de formacions i dissenyem formacions a mida.