125anysCoopBDN i l’assemblea de la cooperativa femProcomuns

24 d'abril de 2023

Dijous 20 d’abril va tenir lloc en format híbrid presencial a Badalona i en línia per videoconferència, l’Assemblea General Ordinària de la cooperativa integral femProcomuns. La tria de la seu presencial es va fer en ocasió del 125è aniversari de la primera assemblea de cooperatives catalanes que va tenir lloc el 1898.

L’assemblea de femProcomuns va tenir com a base la seu històrica del Cor de Marina, al Passeig de la Rambla de Badalona. Allà hi havia part de l’equip de treball i algun soci usuari, amb connexió mitjançant el programa de videoconferència de SomNúvol amb la resta de persones sòcies de treball, col·laboradores i persones sòcies o representants d’entitats sòcies que hi van participar a distància.

A l’assemblea s’hi va aprovar la memòria d’activitats de 2022, amb el que s’ha fet des dels diferents Grups d’Activitat Cooperativitzada que formen la cooperativa (SomNúvol, Transitant, Teixidora, Xarxa oberta d’internet de les coses i COMSOC-Comunicació social), entre el qual hi ha la feina que femProcomuns fa a l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord com una de les entitats impulsores d’aquest. S’hi van presentar els comptes de 2022 que tanquen amb excedents que permeten dotar els fons cooperatius, com en anys anteriors i el pressupost de 2023 que es va aprovar amb tres escenaris (de més prudent a més optimista). A l’assemblea també es van aprovar les línies estratègiques per a 2023 que inclouen l’estratègia interna de consolidació i millora de processos i també l’estratègia externa d’incidència per contribuir en un ecosistema de procomuns des de Catalunya i en participar els processos de transició ecosocial. Es va aprovar també sol·licitar formar part de la Federació de Cooperatives de Consum i Usuaris de Catalunya; la cooperativa ja està a la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, però com a cooperativa integral li faltava aquest àmbit de participació.

Aquest any femProcomuns va escollir Badalona com a seu presencial de l’assemblea per dues raons: des de fa un any la cooperativa està participant a l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord i enguany es celebren els 125 anys de la primera assemblea del cooperativisme català que va tenir lloc l’any 1898 a la seu de la cooperativa La Bienechora (actual Conservatori de Música). Amb això es volia posar de manifest que avui, com al segle XIX, resoldre les necessitats de manera col·lectiva i a través de l’autogestió i l’auto-organització segueix tenint sentit per donar una alternativa a una societat on domina l’afany de lucre i l’extraccionisme econòmic.

Què és femProcomuns

És una cooperativa que integra les persones treballadores i les persones i entitats usuàries en una mateixa organització amb el propòsit que tothom que crea valor en un projecte pugui incidir en la seva governança compartint una mateixa estructura societària. Es va crear l’any 2017 amb el propòsit de ser una eina social estratègica per impulsar i reforçar projectes que tenen una dimensió comunitària i de procomuns, on les persones s’auto-organitzen per resoldre necessitats compartides i mancomunar recursos. Un dels projectes més coneguts de la cooperativa és SomNúvol, a través del qual persones i entitats comparteixen eines lliures digitals, que es gestionen conjuntament i que es sostenen mitjançant quotes. Les eines de SomNúvol són també les que des de fa més d’un any està fent servir l’Ateneu cooperatiu pel treball conjunt de les persones tècniques que en formen part. Un altre aspecte important de l’activitat de femProcomuns és generar i facilitar metodologies per a projectes col·lectius i contribuir a fer possible nous projectes i reforçar la sostenibilitat dels existents. És en aquesta línia de treball, que porta el nom de Transitant, que la cooperativa participa a l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord.

Actualment l’equip de treball de femProcomuns està format per 7 persones, quatre de les quals en són sòcies de treball, hi ha 11 persones sòcies col·laboradores i més de 130 sòcies usuàries, 59 de les quals són entitats i la resta persones a títol individual. Entre les entitats sòcies més de la meitat són cooperatives.

Què és el Cor de Marina

El Cor de Marina és una entitat històrica de Badalona, creada l’any 1882, en la mateixa època d’ebullició de l’associacionisme obrer i menestral que va veure la fundació de cooperatives com La Bienechora (que al 1898 acolliria l’assemblea del cooperativisme català). L’entitat va ser creada per gent de mar (mariners i pescadors) seguint l’esperit d’Anselm Clavé de crear Corals com a forma d’auto-organització de les classes populars. Actualment el Cor de Marina és una entitat viva que segueix fent activitat social i cultural a la seva seu històrica, acabada l’any 1898 (justament el mateix any de l’assemblea del cooperativisme) que està declarat com a Monument històric-artístic.

Categories: Etiquetes: , , , ,