Es presenta Caliu Habitatge Cooperatiu

23 de maig de 2022

El passat dimarts 17 de maig de 2022 es va presentar en un acte públic l’Associació Caliu Habitatge Cooperatiu. L’acte, que es va fer conjuntament amb la Fundació La Dinamo i l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, va omplir el local de l’Associació de Veïns del Centre de Badalona.

Caliu és una associació de Badalona, formada per 21 persones que treballen amb un interès comú, conviure en règim cooperatiu en cessió d’ús a la ciutat. Els objectius de l’associació són: no optar pel lloguer ni la compra, posar al centre les persones, defensar a la pràctica el dret a l’habitatge, lluitar contra l’especulació i teixir vida comunitària i oberta a la ciutat. En el cas de Caliu rep l’assessorament de la Fundació La Dinamo, i en la dinamització al territori per part de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord.

El model d’habitatge actual impulsa la propietat privada i la compra com a forma d’accedir-hi, sent un dret no garantit. L’aposta per un model d’habitatge cooperatiu és una aposta per transformar el model d’accés a l’habitatge per tal que esdevingui un bé d’ús i no una inversió, assequible -cos d’accés inferior a la compra- i estable -fer efectiu el dret al llarg del temps.

Habitatge cooperatiu en cessió d’ús

El model concret que volen promoure des de l’associació és el cooperativisme d’habitatge en cessió d’ús. En aquest la propietat esdevé col·lectiva -ni privada, ni pública-, hi ha un dret d’ús -ni compra ni lloguer-, dona estabilitat al llarg del temps i funciona a partir de la gestió col·lectiva amb una inversió moderada i amb quotes estables. En concret la cessió d’ús, quan es tracta de sòl de titularitat pública, comporta que l’administració propietària, cedeix l’ús d’aquest amb caràcter temporal a la gestió col·lectiva a través de la cooperativa.

En definitiva, que el sòl és de titularitat pública, que la cooperativa és la propietària dels habitatges construïts, i els socis d’aquesta tenen un dret d’ús -adquirit amb una aportació inicial i el pagament de quotes amb preus que no sobrepassen els del mercat habitual. Amb aquest model s’evita l’especulació i les males praxis.

Un model en auge

L’aparició de diferents experiències, ja en actiu, arreu de Catalunya ha fet que apareguin entitats especialitzades en la promoció del model cooperatiu en l’àmbit de l’habitatge. Durant l’acte es va explicar que en l’actualitat existeixen 36 grups actius en marxa, dels quals 7 ja hi estan vivint, 14 estan en fase de projecte i 9 en procés de construcció.

En el cas de Caliu la seva pretensió és anar afegint unitats de convivència a l’entitat per anar ampliant les possibilitats de sorgiment de projectes a la ciutat de Badalona, però també que s’estengui en les poblacions del seu entorn. Actualment, el grup impulsor, format per 21 persones de 12 unitats de convivència, està en procés d’obtenció de sòl per poder començar a fer realitat un primer projecte, raó per la qual està en converses amb l’Ajuntament de Badalona.

Objectius i aportació a l’entorn

L’entitat Caliu Habitatge Cooperatiu ha nascut amb uns objectius molt concrets: fer difusió del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, interlocutar amb les administracions locals, fer xarxa amb altres agents que defensen el dret a l’habitatge digne, així com fer xarxa amb entitats com La Dinamo i Sostre Cívic, amb la finalitat d’impulsar projectes d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús concrets al Barcelonès Nord, als quals puguin sumar-s’hi les persones interessades.

Es defineixen com un projecte innovador que pot ajudar a importar al Barcelonès Nord un model consolidat en altres països europeus i creixent a Catalunya. En concret la seva aportació a la ciutat la defineixen en dos àmbits: l’urbanístic i el social.

En la vessant urbanística treballen per donar sortida a solars i/o edificis en desús traient-los del mercat especulatiu, fer replicable el model, augmentar el parc d’habitatge protegit (HPO) i fer una ciutat més sostenible -amb materials saludables, sostenibles i eficients. En la vessant social fan una aposta per destinar espais de la cooperativa a iniciatives socials, que poden beneficiar el teixit i serveis de la ciutat, així com el potenciament de l’Economia Social i Solidària, amb arrelament a l’entorn i establint aliances amb entitats del territori.


Per saber-ne més

Categories: Etiquetes: , , , ,