Simulació web

Pàgina de treball per la re-estructuració de la web.

Última actualització: octubre-novembre 2023

Qui som · Què fem · Què necessites · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Creació · Transformació i relleu · Consolidació · Mapa ESS · Sol·licita acompanyament · Perifèrica · 125anysCoopBDN

Menús desplegables

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

L’AteneuBnord
Entitats de l’Ateneu
Xarxa d’Ateneus Cooperatius (XAC)
Perifèrica (cercle de cultura)

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Mapatge i diagnòstic
Divulgació i generació de coneixement
Formacions
Acompanyaments i assessoraments
Intercooperació
Segell i formació a gestories
Serveis als centres educatius
Punts d’informació de l’ESS

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Guia per engegar un projecte col·lectiu
Què és una cooperativa
Guia per crear una cooperativa
Guia per crear una associació
Guia per transformar una associació en cooperativa
Guia per transformar una societat limitada en cooperativa
Guia pel relleu cooperatiu d’un negoci

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Agenda enllaça a la part “Inscripcions” del backoffice (parlar-ho, què passa amb la portada, desapareix)


Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Notícies
Bones pràctiques
Treballa a l’ESS
Convocatòries

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Registra’t enllaça a la part “loginisignup” del backoffice

https://serveis.ateneubnord.cat/users/loginsignup/

Qui som · Què fem · Guies · Agenda · Actualitat · Registra’t · Contacte

Va a la mateixa pàgina actual de contacte on s’han afegit botons a registre i acompanyament