Guia per crear una cooperativa

Una cooperativa és una empresa democràtica adequada per a projectes col·lectius, tant aquells impulsats des del treball com des d’altres necessitats a resoldre (consum, ús, habitatge, …). A continuació s’expliquen els passos que cal fer per crear una cooperativa. Aquesta guia és un complement a l’assessorament gratuït que us pot donar el personal tècnic de l’ateneu.


Abans de ser cooperativa

Es poden iniciar els passos per constituir una cooperativa una vegada es compta amb un projecte. És a dir, s’ha vist com fer-lo sostenible i socialment útil, es disposa d’un pla d’empresa o de sostenibilitat que el guiarà, s’ha estudiat com mobilitzar els recursos necessaris, i la comunitat que el promou o l’equip que l’impulsa ha decidit que ha de tenir forma de cooperativa. Els tràmits per a la seva constitució s’expliquen a continuació.

Guia en procés d’elaboració


Passos per a constituir una cooperativa


Documentació necessària

Certificat de denominació.

 • Estatuts.
 • Acta d’assemblea constituent.
 • Certificat d’aportacions al compte corrent.
 • Escriptures notarials.
 • CIF Provisional.
 • Model 600. https://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/pa-transmissions/


Descarregar el programa AJUDA, fer l’autoliquidació, descarregar els justificant en format PDF, imprimir-lo i presentar-lo al registre. Cal disposar d’autenticació digital i que la notaria hagi adjuntat còpia de les escriptures a la plataforma.

Model 036


Aquest model s’ha de completar 3 cops diferents.

NIF provisional (pas 6)


Alta d’activitats econòmiques
(pas 9)

NIF definitiu (pas 12)

 • Sol·licitud d’inscripció al Registre de Cooperatives.
 • Alta de les Activitats Econòmiques i de les
 • obligacions fiscals a la Hisenda Espanyola.
 • Alta a la Seguretat Social.
 • CIF definitiu.
 • Certificat digital

Preguntes Freqüents


Enllaços


Si esteu pensant en crear una cooperativa podeu sol·licitar assessorament i acompanyament gratuït de l’itinerari de Creació de l’AteneuBNord.