Una persona tutora de l’ateneu per a cada cooperativa

30 d'octubre de 2023

L’Ateneu cooperatiu ha fet una reorganització interna per reforçar els serveis de creació i consolidació de cooperatives creant la figura de la persona tutora com a interlocutora i facilitadora de la relació amb cada entitat.

Entre juny i juliol de 2023 l’ateneu va fer un procés d’autoavaluació i reflexió que ha donat lloc a una re-organització interna que s’ha posat en marxa a partir del mes de setembre. Un dels elements d’aquesta nova manera de treballar és que cada cooperativa o entitat de l’economia social i solidària que es relaciona amb l’ateneu té una persona tècnica com a referent. I és així tant si es tracta de projectes nous que encara no han constituït una entitat, com si són entitats existents que busquen acompanyament i suport per la seva consolidació.

La persona tutora és la interlocutora de la cooperativa o entitat de l’ESS dins l’ateneu, coneix l’entitat i pot derivar les seves sol·licituds d’acompanyament, assessorament o formació cap a altres persones tècniques o serveis de l’ateneu. També vehicula els recursos impulsats o detectats per l’ateneu cap a les entitats en funció de les necessitats detectades i de les seves característiques.

Durant el mes d’octubre i novembre de 2023 cada tutora s’està posant en contacte amb les entitats de les quals serà referent per conèixer les seves necessitats i per informar-les de recursos i serveis que els poden interessar.

Categories: Etiquetes: , ,