consolidació

Guies de l’AteneuBNord

16 de gener de 2024

Les guies són un recurs complementari als itineraris de creació, transformació i relleu i consolidació que ofereix l’Ateneu. Tant si esteu començant un projecte, com si l’esteu transformant, com si necessiteu consolidar-lo trobareu aquí informació pràctica que us servirà.

Una persona tutora de l’ateneu per a cada cooperativa

30 d'octubre de 2023

L’Ateneu cooperatiu ha fet una reorganització interna per reforçar els serveis de creació i consolidació de cooperatives creant la figura de la persona tutora com a interlocutora i facilitadora de la relació amb cada entitat.