La SEGONA Taula Territorial de l’ESS del Barcelonès Nord posa sobre la taula els recursos adreçats al cooperativisme.

29 de juny de 2021

Representants de cooperatives, entitats de l’economia social i solidària i de diferents administracions públiques es van trobar el passat 22 de juny en la Segona Taula Territorial de 2021, organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord en format en línia.

L’objectiu principal de la trobada va ser mostrar els recursos que poden oferir a l’ESS al nostre territori les diferents administracions públiques per tal d’ajudar a fer front a les dificultats derivades de la crisi de la Covid-19, així com per créixer i ajudar a construir l’ecosistema cooperatiu del Barcelonès Nord.

Per últim, es va realitzar una ronda de valoració i presentació de projectes amb necessitat de suport i recursos. Lligant amb els fronts de treball oberts a la Primera Taula Territorial del passat mes de gener en els àmbits de la inserció sociolaboral i la cultura, es va aprofundir en aquests projectes i les accions realitzades al respecte. Es van poder posar sobre la taula altres projectes en l’àmbit cultural, feminisme i de logística i distribució.

Tot seguit una mostra de les diferents accions i ajuts de les administracions públiques adreçats a projectes impulsats per cooperatives i altres entitats:


ÀMBIT MUNICIPAL:

Els tres ajuntaments del Barcelonès Nord –Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs– formen part de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària (XMESS), oferint acompanyament amb mentories i assessoraments especialitzats:

Badalona.

Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) Amb punt d’atenció a l’emprenedor, reempresa, accions especials per a joves -garantia juvenil-, servei de SOS Mentoriing, formació empresarial. Per altra banda, adreçat en concret al foment de l’economia social i solidària s’ofereixen els serveis de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i és ciutat adhreida al programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball.

Santa Coloma de Gramenet.

Grama, la moneda local: Ajuts al Circuit de Comerç Social.

Guia per incorporar clàusules de contractació socialment responsable en les diferents fases del procés de contractació.

Serveis de Grameimpuls: punt d’informació i orientació laboral, formació a l’escola de restauració, servei de formació ocupacional, intermediació laboral i servei de foment empresarial. Per altra banda, adreçat en concret al foment de l’economia social i solidària s’ofereixen els serveis de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord i és ciutat adherida al programa Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball.

Sant Adrià de Besòs.

Servei d’Inclusió Laboral, amb suport especialitzat a empreses i a les persones amb discapacitat física i/o sensorial per fomentar la seva contractació a través de la Fundació Privada ECOM.


ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL:

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

Línia d’ajuts per a l’economia social. Amb data límit 29 de juliol, on es valora l’impacte en cohesió social, economia circular/transició verda i en digitalització. Limitat a un màxim de 6 projectes per municipi, amb un màxim de 6000€ cobrint el 80% del projecte.

Beques d’emprenedoria social tecnològica.

ApropAMB. Pla de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis.

Diputació de Barcelona.

Estratègies d’impuls a l’ESS.

Generalitat de Catalunya.

Programa d’Economia Social: que inclou la Xarxa d’Ateneus Cooperatiu i els Projectes Singulars, entre d’altres accions.

Govern de l’Estat.

Ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la Covid-19. 

Ajuts directes a autònoms i empreses, en termini del 21 al 30 de juny. Destinat a pagar deute i pagaments a proveïdors. Amb inscipció prèvia aquí.

Subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per a la realització de projectes i activitats per promoure la igualtat efectiva de dones i homes, any 2021.


Categories: Etiquetes: ,