La Constel·lació del Gorg serà el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús del Barcelonès Nord

22 de gener de 2024

L’edificació comptarà amb dotze habitatges destinats a sòcies de la cooperativa majors de 65 anys o amb discapacitat física, fomentant la seva autonomia i vida comunitària en l’ús compartit d’espais i serveis comuns.

Projecte constructiu

La Constel·lació del Gorg és una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús, formada per persones amb discapacitat física o majors grans entre 65 i 75 anys, que té previst la construcció d’un edifici de cohabitatge al carrer Progrés 144, de Badalona. Un cop construït, serà el primer projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús del Barcelonès Nord, ampliant la noció de llar, i promovent la inclusió i la solidaritat al territori.

El cohabitatge emergeix com una forma innovadora d’organització per a aquelles persones que busquen una millora significativa en la seva qualitat de vida. Aquesta iniciativa fomenta la convivència i la comunitat mitjançant l’ús compartit d’espais i serveis, tot preservant la privacitat gràcies a l’ús d’apartaments privats per a cada unitat familiar. En el cas de la Constel·lació del Gorg, el projecte s’adreça a persones que desitgen viure la seva maduresa amb vitalitat i autonomia, evitant així la solitud i la marginació que sovint acompanyen l’envelliment, especialment quan es veu agreujat per la discapacitat. Un projecte de cohabitatge, ètic, inclusiu, autogestionat, solidari i col·laboratiu, que emergeix com una alternativa innovadora a les residències tradicionals.

Amb l’objectiu de respondre a les necessitats específiques de les persones amb discapacitat i de la tercera edat, la cooperativa La Constel·lació del Gorg va encarregar un ambiciós projecte arquitectònic a la cooperativa Col·lab. L’edifici, amb un total de dotze unitats de convivència distribuïdes a raó de tres per planta, inclourà espais comuns com una bugaderia, sala de màquines, oficina administrativa, una àrea polivalent adaptable per a gimnàs o tallers, una sala d’estar i menjador comunitari, a més d’una terrassa, un jardí i un hort, entre altres instal·lacions. Així, aquest projecte no només busca adaptar-se a les necessitats físiques, sinó també fomentar la integració i la vida comunitària.

La fórmula d’habitatge cooperatiu esdevé una alternativa més assequible i inclusiva, distanciant-se del model convencional, ja que la propietat dels habitatges, els espais comuns i el terreny recau en la cooperativa. Les persones sòcies gaudeixen del seu ús per temps indefinit a canvi d’una quota mensual estable en el temps. En el cas concret de La Constel·lació del Gorg, un 30% dels habitatges estaran destinats a sòcies amb discapacitat física, i el 70% restant a sòcies amb edats compreses entre 65 i 75 anys. A més, cal destacar la participació activa de les persones sòcies en la presa de decisions que afecten tots els aspectes de la cooperativa, consolidant així una estructura democràtica i inclusiva.


Per saber-ne més

Visiteu la web de la cooperativa: https://laconstelacio.org

Vegeu també

Categories: Etiquetes: , , , , , ,