Taller “Dones Migrades”

19 d'octubre de 2018

Aquest matí, s’ha realitzat un taller com a previ a la 3a Taula Territorial de demà. Un grup de dones de diferents nacionalitats (Pakistan, Índia, el Marroc, Sri Lanka, etc.) han comprovat que poden participar en l’Economia social gràcies a la seva pròpia experiència.

S’ha parlat de les comunitats autofinançades, la importància de fer xarxa i la necessitat d’enfortir el teixit associatiu com a mitjans per avançar en l’Economia social i solidària. Amb exemples de projectes d’Economia social, s’ha creat una dinàmica d’intercanvis amb els quals han pogut experimentar els avantatges d’augmentar els seus vincles de confiança per cobrir les seves necessitats.

Partint de les seves competències, que han adquirit pel fet de migrar, s’han donat diversos exemples de projectes d’economia social per ajudar-les, ho veiessin com proper i els servís d’inspiració.

Demà, a la 3a Taula Territorial, la Fundació Surt, Migres, Iacta i més col·lectius, treballaran en el context de les migracions. Explicaran la situació de les persones migrades i que eines disposa l’Economia social per donar una sortida professional i vital a aquesta part important de la població catalana.

Categories: