transformació

Guies de l’AteneuBNord

16 de gener de 2024

Les guies són un recurs complementari als itineraris de creació, transformació i relleu i consolidació que ofereix l’Ateneu. Tant si esteu començant un projecte, com si l’esteu transformant, com si necessiteu consolidar-lo trobareu aquí informació pràctica que us servirà.