Llibre de l'Economia Social i Solidària a Catalunya. Fonaments teòrics i reptes estratègics