Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laboral

29 de maig de 2023

L’objecte d’aquest programa és subvencionar la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.
Més informació

Dirigit a:

  • A les cooperatives.
  • A les societats laborals.

Quantia de la subvenció

La quantia màxima d’aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.

d) Un import màxim de 2.000,00 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Terminis

  • Si l’alta a la Seguretat Social de les persones sòcies és anterior al 17 de maig de 2023, el termini per sol·licitar la subvenció és del 18 de maig al 19 de juny de 2023 .
  • Si l’alta a la Seguretat Social de les persones sòcies es fa a partir del 17 de maig de 2023, el termini per sol·licitar la subvenció és d’un mes a comptar des de l’endemà de la data d’alta. En aquests casos, el termini màxim per presentar la sol·licitud és el 30 de juny de 2023.

Des de l’ateneu cooperatiu us podem assessorar

info@ateneubnord.cat

Categories: Etiquetes: , ,