Subvenció Singulars 2024 a projectes del cooperativisme i l’economia social i solidària

27 de juny de 2024

Fins a l’11 de juliol es poden presentar projectes singulars d’intercooperació entre cooperatives, creació de noves cooperatives i projectes de suport a les cooperatives i entitats de l’economia social i solidària. La Direcció General d’Economia Social de la Generalitat de Catalunya ha obert, un any més, aquesta convocatòria de subvencions que reforcen el cooperativisme.

Eixos i condicions per presentar-se

La convocatòria defineix 5 eixos, amb tipus de projectes, finançament i condicions específiques.

EixosCondicions
Eix A), Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme de reactivació econòmica.
Fins a 100.000€
Què? Nous projectes d’intercooperació o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.
Qui? Mínim dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.
Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior a 500.000,00 euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.
Eix B), Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme de reactivació econòmica integrals.
Fins a 250.000€
Què? Nous projectes d’intercooperació o fusió per al manteniment i el creixement de l’activitat econòmica i de llocs de treball.
Qui? Mínim dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica.
Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior als 2.000.000,00 d’euros anuals, segons els darrers comptes anuals dipositats.
Eix C) Projectes singulars d’intercooperació del cooperativisme d’alt impacte estratègic.
Fins a 600.000€
Què? Nous projectes de creixement o d’intercooperació o fusió que demostrin una rellevància estratègica de dimensionament i posicionament en el mercat de l’economia social i el cooperativisme, així com els projectes orientats a la transició energètica.
Qui? Mínim dues empreses cooperatives, que poden fer aliances amb altres tipus de persones jurídiques amb activitat econòmica. Les empreses cooperatives promotores del projecte i, si escau, les altres persones jurídiques que hi participin, han de tenir una facturació conjunta superior a 20.000.000,00 d’euros anuals segons els darrers comptes anuals dipositats.
Cofinançament? Aquests projectes han d’estar cofinançats com a mínim en un 25% per altres vies de finançament, i les cooperatives participants del projecte han de tenir una facturació mínima de 2.500.000,00 euros anuals segons els darrers comptes anuals dipositats.
Eix D), Grans projectes singulars estratègics per al cooperativisme.
Segons l’àmbit fins a:
a) 2.000.000€ cultura-educació-llengua
b) 1.500.000€ producció-i-industrial
c) 1.500.000€ cures
d) 1.000.000€ energia i acció climàtica
Què? Nous projectes d’intercooperació que tinguin incidència en el posicionament del cooperativisme com a model de consum, de producció, industrial o distribució, en qualsevol àmbit o sector, que abastin tot el territori català.
Són prioritaris els projectes que aprofundeixen en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes a les persones consumidores de manera ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural, i els projectes en l’àmbit de la producció o industrials. D’acord amb això, se subvencionaran els projectes següents:
a) Projectes en l’àmbit del cooperativisme de consum en el sector de la cultura i l’educació que reforci la cultura i la llengua catalanes.
b) Projectes en l’àmbit de la producció o industrials.
c) Projectes en l’àmbit de les cures a les persones.
d) Projectes en l’àmbit de consum energètic i acció climàtica.
Qui?
1) En el supòsit de projectes d’intercooperació on el consum sigui un dels eixos o dels objectius finals, la intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, una de les quals ha de ser de consum.
El nombre mínim de socis de consum que ha de tenir aquesta intercooperació és de 50.000 socis consumidors.
2) En el supòsit de projectes de producció o industrials, la intercooperació l’han de promoure, com a mínim, dues empreses cooperatives, amb una facturació mínima de 5.000.000,00 d’euros anuals.
En qualsevol dels supòsits d’intercooperació, la proposta ha de tenir el suport explícit del sector cooperatiu català. La facturació acumulada d’aquestes aliances intercooperatives ha de ser superior a 35.000.000,00 d’euros anuals, tenint en compte els darrers comptes anuals dipositats.
Cofinançament? Els projectes de l’Eix D hauran de tenir un cofinançament mínim del 35%.
Eix E), Projectes de suport a la transformació i millora de la sostenibilitat per a entitats d’economia social i solidària.
Fins a 50.000€
Què? Els dirigits a estimular i reforçar l’ocupació mitjançant la incorporació de noves línies de negoci o l’obertura de nous mercats –aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o del territori– per tal de facilitar la reactivació de l’economia social. Són prioritaris els projectes que aprofundeixen en la digitalització i la innovació tecnològica, la distribució de productes als consumidors i consumidores de forma ecològica, el consum responsable, el reforçament de l’àmbit cultural i els projectes en l’àmbit de la producció o industrials.
Qui?
S’hi pot presentar una sola cooperativa.
Condicions? Únicament per a despeses corrents (no inversions).

També s’han publicat unes preguntes freqüents per tal de resoldre dubtes.

Suport de l’Ateneu cooperatiu del Barcelonés Nord

Des de l’AteneuBNord, com a part dels itineraris de creació i de consolidació, us podem oferir assessormaent i ajudar-vos a presentar un projecte a la convocatòria. Contacteu per sol·licitar acompanyament.

Inspiració en els projectes d’edicions anteriors

Projectes singulars, grans històries de l’economia social

Al llarg dels anys el programa Singulars d’Economia social ha donat suport a 350 projectes del cooperativisme. Veure quins projectes han rebut aquest suport pot ser inspirador per treballar en la sol·licitud de la subvenció per a un nou projecte.

Fer el tràmit

Per fer el tràmit de sol·licitud cliqueu el botó següent.

Categories: Etiquetes: ,