Reportatge de Conreu Sereny al Badalona TRES60º

10 de març de 2021