Reportatge a El Grup de Consum Agroecològic El Cabàs

15 de març de 2022

Recupera el reportatge que Televisió de Badalona va emetre a l’espai TRES60 el dia 14 de març de 2022 sobre El Grup de Consum Agroecològic El Cabàs a Santa Coloma de Gramenet!