Què és el Certificat d’Inversions Responsables?

Des de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, seguint els nostres objectius de promoure iniciatives que sorgeixen al territori al voltant de l’Economia Social i Solidària, el cooperativisme, i la responsabilitat climàtica avui us presentem  el CERTIFICAT ESG

EKONA, conjuntament amb Novact i Coodin, són els impulsors d’un nou instrument financer, el “Certificat d’Inversions Responsables“, basat en criteris ESG (en anglès: Environmental, Social, Governance), que permet canalitzar fonts creixents cap a projectes responsables, tot empenyent cap a una transició democràtica i ecològica cap a un món més just i sostenible, localment i global.

El certificat està construït des de la perspectiva que, a poc a poc, l’economia catalana – i de l’Estat i d’Europa – ha de poder enfocar-se a les necessitats de transformació reals de la gent, més enllà de les pulsions del curt termini.

De fet Catalunya necessita una estratègia per transformar la seva matriu energètica i productiva si vol enfrontar la crisi climàtica i la futura escassetat de combustibles fòssils. També seria molt convenient que s’abordés el problema de la desigualtat i la pobresa, garantint que tothom gaudeix de la renda suficient per viure, i que hi ha feines suficients en sectors que contribueixen al conjunt de la societat. El sistema de certificació pretén contribuir a moure’ns en aquesta direcció.

Es fa palès que vivim en un món complex on la justícia local i global és insuficient. Ens trobem en la fase de financerització de l’economia capitalista, que pressiona per convertir vides i medi ambient en actius financers. Aquesta és una tendència subjacent de liberalització dels mercats financers. Hem de canviar-ne tots plegats el rumb, ara.

Per més informació podeu consultar aquest article on s’expliquen més extensivament els criteris, els objectius, la finalitat i les garanties del certificat o contacteu directament amb info@ekona.cc