Què és el Certificat d’Inversions Responsables?

19 de setembre de 2019

Des de l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord, seguint els nostres objectius de promoure iniciatives que sorgeixen al territori al voltant de l’Economia Social i Solidària, el cooperativisme, i la responsabilitat climàtica avui us presentem  el CERTIFICAT ESG

EKONA, conjuntament amb Novact i Coodin, són els impulsors d’un nou instrument financer, el “Certificat d’Inversions Responsables“, basat en criteris ESG (en anglès: Environmental, Social, Governance), que permet canalitzar fonts creixents cap a projectes responsables, tot empenyent cap a una transició democràtica i ecològica cap a un món més just i sostenible, localment i global.

El certificat està construït des de la perspectiva que, a poc a poc, l’economia catalana – i de l’Estat i d’Europa – ha de poder enfocar-se a les necessitats de transformació reals de la gent, més enllà de les pulsions del curt termini.

De fet Catalunya necessita una estratègia per transformar la seva matriu energètica i productiva si vol enfrontar la crisi climàtica i la futura escassetat de combustibles fòssils. També seria molt convenient que s’abordés el problema de la desigualtat i la pobresa, garantint que tothom gaudeix de la renda suficient per viure, i que hi ha feines suficients en sectors que contribueixen al conjunt de la societat. El sistema de certificació pretén contribuir a moure’ns en aquesta direcció.

Es fa palès que vivim en un món complex on la justícia local i global és insuficient. Ens trobem en la fase de financerització de l’economia capitalista, que pressiona per convertir vides i medi ambient en actius financers. Aquesta és una tendència subjacent de liberalització dels mercats financers. Hem de canviar-ne tots plegats el rumb, ara.

Per més informació podeu consultar aquest article on s’expliquen més extensivament els criteris, els objectius, la finalitat i les garanties del certificat o contacteu directament amb info@ekona.cc

 

Categories: