Ocell de foc, calen entitats disposades a tirar endavant projectes d’atenció a joves amb problemàtiques de salut mental.

17 de novembre de 2022

La Generalitat impulsa Ocell de Foc com una xarxa amb fins a 25 nuclis en 14 demarcacions territorials (entre les quals el Barcelonès Nord) per a l’atenció integral a joves, especialment amb problemàtica de salut mental, per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària i/o la recuperació del seu itinerari formatiu. El programa subvenciona projectes que tinguin per objectiu l’acompanyament cap a l’autonomia i la construcció d’una vida independent d’aquests joves. Les subvencions es poden sol·licitar fins al 28 de novembre de 2022.

El passat 9 de novembre de 2022 es va fer a l’Hospitalet la sessió informativa corresponent a Barcelona, Barcelonès Nord i L’Hospitalet. Es va explicar que la Direcció General d’Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat ha publicat les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Ocell de Foc. Aquests ajuts volen impulsar projectes que tinguin per objectiu l’atenció a joves, especialment aquells i aquelles amb problemàtica de salut mental, i el seu acompanyament cap a l’autonomia personal i la construcció d’una vida independent, proporcionant-los les eines i els recursos per poder aconseguir-ho i per assolir la seva inserció laboral en l’empresa ordinària o la recuperació del seu itinerari formatiu.

Una subvenció amb dues línies

La línia 1 del programa es destina a la creació de la Xarxa Ocell de Foc, per tal que els projectes creïn serveis i espais amb l’objectiu d’afavorir la constitució de grups de joves amb iniciatives pròpies d’empoderament col·lectiu, entès com el desenvolupament de les capacitats necessàries per poder prendre decisions sobre la vida pròpia i la comunitat, ja siguin de caràcter socioeconòmic, d’autocura o de cura col·lectiva, amb la finalitat última de la inserció laboral a l’empresa ordinària o el retorn al sistema educatiu.

La linía 2 s’orienta a projectes que tinguin per objecte el seguiment, la coordinació i la visibilització de les diverses actuacions i serveis que es porten a terme a través de la línia 1.

Quins serveis cal posar en marxa?

Els nuclis d’Ocell de foc hauran d’oferir els següents serveis:

  • a) Servei d’informació, de prevenció i de lluita en contra de l’estigma de la salut mental i l’abandonament educatiu a la comunitat propera
  • b) Servei d’atenció grupal al col·lectiu de joves en general
  • c) Servei niu de projectes i d’iniciatives juvenils
  • d) Servei de coaching i d’assessorament als i les joves
  • e) Punt de trobada del nucli Ocell de foc

Qui pot sol·licitar les subvencions?

Es poden beneficiar dels ajuts en la Línia 1 les agrupacions sense personalitat jurídica pròpia formades per entitats juvenils sense ànim de lucre, associacions o empreses d’activitats juvenils, entitats sense ànim de lucre o cooperatives d’iniciativa social especialitzades en l’atenció a les persones amb problemàtica de salut mental o en la dinamització de projectes col·lectius, ens locals, empreses d’inserció, entitats i empreses especialitzades en formació, capacitació professional o gestió de serveis públics de salut o educació, i instituts i universitats públiques o concertades. Per fer la sol·licitud s’han d’agrupar un mínim de 4 entitats.

Podran presentar sol·licituds a la línia 2 empreses cooperatives o les entitats sense ànim de lucre que tinguin experiència en l’àmbit del projecte i demostrin la seva capacitat (excepte les de segon grau), o les agrupacions d’aquestes, juntament amb altres tipus d’entitats, que facin una activitat necessària per dur a terme el projecte o que estiguin especialitzades en algun dels serveis vinculats a les seves accions.

Les subvencions es poden sol·licitar fins al dia 28 de novembre de 2022 a les 14h.

Barcelonès Nord

El Barcelonès Nord és una de les 14 demarcacions territorials previstes en el programa i li corresponen 2 nuclis que, conjuntament, han de poder a arribar a atendre 1000 joves. Això vol dir que hi pot haver fins a 2 projectes que rebin la subvenció al nostre territori. Per cada projecte hi ha un pressupost anual de 190.000€.

Les entitats interessades poden comptar amb el suport de l’ateneu cooperatiu. Podeu escriure’ns a info@ateneubnord.cat


Més informació

Categories: Etiquetes: , , , ,