Obrim l’itinerari formatiu “aquí assessorem l’Economia Social” adreçat a gestories i assessories del territori

28 de març de 2023

Durant el mes d’abril i de maig, farem un itinerari de formació tècnica, gratuïta i online per a professionals de gestories per l’obtenció del segell “Aquí assessorem l’Economia Social”  sobre l’Economia Social, Solidària i la fórmula cooperativa.

S’ha obert el període per l’obtenció i per a la renovació del segell “aquí assessorem l’economia social” per a gestories. Per a les gestories i professionals que encara no el tenen hi ha una formació tècnica gratuïta amb la qual podran obtenir el segell, aquesta formació es farà en cinc sessions de 15:30 a 18:30 (menys la primera, més curta) del 26 d’abril al 24 de maig de 2023. Per obtenir el segell, cal assistir a totes les sessions.

Per a les gestories que ja tenen el segell d’edicions anteriors hi haurà una única sessió el dia 6 de juny de 15:00 a 17:00 amb la qual obtindran la renovació.

Tant la sessió de renovació com la formació per l’obtenció es faran online.

El Segell també facilita a l’Ateneu una via de col·laboració per derivar projectes cooperatius a les gestories locals, així com proporcionar-los materials i recursos útils en matèria de cooperativisme.

Al Barcelonès Nord ja hi ha unes quantes gestories que van obtenir el segell i volem que cada vegada hi hagi més gestories preparades per fer-ho.

Fins ara, el segell s’ha atorgat a un total de 4 gestories i a un centre de formació del territori, que van completar exitosament l’itinerari formatiu a la tardor de l’any 2022. A Santa Coloma de Gramenet van obtenir el segell Asesoría Nápoles i Gestoria Rivero, i l’han renovat per segon any consecutiu l’Assessoria Tramitalia TDA i el centre de formació TAU Formar. A Badalona va renovar el segell l’Assessoria Pereira.

Categories: