ITINERARI FORMATIU: Creació de cooperatives

3 d'abril de 2024

Itinerari formatiu per a la creació d’una cooperativa. Al llarg de tres sessions s’abordaran les diferents dimensions a tenir en compte en el procés de creació d’una cooperativa: dimensió jurídica, relació societària i laboral i viabilitat econòmica.

Dirigit a:

 • Persones en procés de creació d’una cooperativa
 • Cooperatives de nova creació
 • Persones amb interès per emprendre de forma col·lectiva
 • A sòcies de cooperatives que vulguin aprofundir en el seu funcionament

Tallers en línea teòric-pràctics on s’exposaran coneixements i exemples reals per treballar en grup.

Objectius:

 • Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa
 • Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives
 • Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables
 • Capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització

Les sessions es faran en format virtual i aniran a càrrec de Facto.


Primera sessió

Dimensió jurídica.

En aquesta primera sessió d’aquest itinerari formatiu treballarem la Dimensió jurídica.

 • Com i quan constituir una cooperativa
 • Tipologies de cooperatives
 • Obligacions jurídiques i Estatuts Socials

Amb l’objectiu de Conèixer com planificar i dur a terme la creació d’una cooperativa i Aprofundir en l’estructura jurídic-societària de les cooperatives.


Segona sessió

Dimensió social i laboral

A la segona sessió d’aquest itinerari formatiu treballarem la dimensió social i laboral.

Us explicarem:

 • El model societari laboral de les cooperatives
 • Diferències principals entre treballadores i sòcies de treball
 • El Règim General per les sòcies de cooperatives.
 • El Règim d’Autònoms per les sòcies de cooperativa.
 • L’elecció del Règim de sòcia i els aspectes a tenir en compte.
 • Avantatges en la constitució de cooperatives
 • Reglament de Règim Intern en les cooperatives

Amb l’objectiu de Entendre els funcionament de les vinculacions societàries i el règims laborals aplicables.


Tercera sessió

Dimensió econòmica

En aquesta darrera sessió sobre la Dimensió econòmica veure’m:

 • La Viabilitat i sostenibilitat en les entitats ESS
 • Pla Viabilitat
 • Pla inversió i finançament
 • Pla de despeses i Pla d’operacions
 • Cost i preu de venda
 • Punt d’equilibri

Per poder-nos capacitar per analitzar diversos escenaris financers i promoure bones pràctiques comptables i de comercialització.

Categories: