Enfortiment de l’ESS Catalana mitjançant les monedes complementàries

21 de març de 2019

high coin towers representing the richness isolated

CooDin, sccl és una cooperativa de dinamització econòmica i social sorgida a Barcelona i amb abast a tot el territori català. Membres de la Xarxa d’Economia Social i Solidària (XES) i de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

En l’actualitat desenvolupen, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, un projecte singular d’enfortiment de l’economia social i solidària catalana a través de les monedes complementàries.

Aquest projecte pretén estudiar com es podrien coordinar i enfortir entre elles les diferents monedes complementàries que actualment trobem arreu del territori i com podria un treball en xarxa d’aquestes monedes ajudar a la consolidació i reforç dels projectes de les empreses d’economia social i solidària catalanes.

Per poder tirar endavant el projecte és important comptar amb les entitats i treballar directament amb elles sobre com articular aquesta xarxa de redistribució que permeti fer circular els recursos més enllà de l’entramat d’entitats de crèdit tradicional. La idea és recollir el màxim d’informació sobre l’estat actual de les entitats mitjançant una enquesta general i, a posteriori, amb aquelles més involucrades i interessades en el projecte, organitzar taules de treball per copsar els diferents graus de finançament del seu projecte i les vies de millora.

Us demanem que empleneu aquesta enquesta general que us ocuparà pocs minuts.

Si teniu qualsevol dubte a l’hora d’omplir-la, podeu contactar amb info@coodin.cat.

Categories: