Ecosistemes i pols cooperatius en la 3a taula territorial de 2023

26 d'octubre de 2023

El passat 25 d’octubre de 2023 la tercera taula territorial de l’any es va fer a Ca la Sisqueta a Santa Coloma de Gramenet per tractar sobre l’oportunitat de consolidar i fer créixer les cooperatives articulant-se en ecosistemes i pols cooperatius. Es va comptar amb les aportacions de la Xarxa local d’Economia Solidària de L’Hospitalet de Llobregat.

Ca la Sisqueta, situat a l’avinguda Santa Coloma, és un pol cooperatiu i associatiu per si mateix, que reuneix activitats socioculturals, és espai de reunions, de trobades i també de treball i comparteix espai amb la fàbrica de cervesa i el restaurant La Fàbrica de Capfoguer. En aquest entorn s’ha fet la tercera taula territorial de l’Ateneu cooperatiu del Barcelonès Nord de l’any 2023 amb la participació de les cooperatives Capfoguer, DIP, Menta i Xocolata, Àgora, La Magrana Curiosa i L’Obrador de Gramenet. També s’ha pogut comptar amb la participació i aportacions de la XES local de L’Hospitalet que ha explicat la seva experiència.

Els propòsits de la sessió han estat:

 • Repassar l’experiència de Santa Coloma de Gramenet amb el procés de constitució de l’ecosistema cooperatiu de la ciutat.
 • Aprofundir en les oportunitats que suposen els ecosistemes cooperatius per consolidar i créixer les cooperatives als diferents municipis del Barcelonès Nord.
 • Conèixer experiències d’intercooperació d’ecosistemes o iniciatives similars, especialment en municipis semblants als del Barcelonès Nord per les seves característiques socioeconòmiques, de perfil demogràfic i composició del teixit empresarial.

Ecosistema cooperatiu de Gramenet, a la 3a va la vençuda

En l’àmbit de Santa Coloma i del Barcelonès nord hi ha hagut tres intents d’articulació com a ecosistema:

 • 1r intent: el Baix Besòs cooperatiu, amb l’objectiu de visibilització de projectes i incidència política. Es va poder incidir en les clàusules de contractació i en l’articulació de la moneda local Grama. La iniciativa va tenir principalment la dificultat que suposava articular els tres municipis del Barcelonès Nord. 
 • 2n intent: el Pol Cooperatiu del Besòs, en coordinació amb l’AteneuBNord i Coòpolis. Com a novetat va incloure els municipis del Barcelonès nord i altres barris de la riba del Besòs -de la ciutat de Barcelona-. Tenia un enfocament molt pràctic, com per exemple l’impuls de la cervesa La Popular, la Taca d’Oli (sabons amb oli reciclat), la recerca de finançament per un tractor compartit a Sant Jeroni de la Murtra per Conreu Sereny i la Vall de Betlem, suport al menjador solidari Gregal, etc. Va tenir una durada de 2 anys. Es van realitzar estudis i cerca de finançament inclòs. De nou, la limitació més gran era l’articulació de projectes compartits entre municipis.
 • 3r intent: l’Ecosistema cooperatiu de Santa Coloma de Gramenet. Davant la dificultat de sostenir una articulació supramunicipal per les característiques i dinàmiques tan diferenciades entre municipis es va començar a treballar en l’articulació cooperativista a escala municipal a Santa Coloma.

L’Experiència de l’Hospitalet

La Xarxa local d’Economia Solidària de l’Hospitalet (XES L’H) va néixer l’any 2016 amb cooperatives de la ciutat que formaven part de la XES, prenent més sentit després de la pandèmia COVID de 2020 a partir de les xarxes de solidaritat veïnals.

En formen part cooperatives però també associacions que fan activitat econòmica, així com alguna fundació. Moltes són entitats vulnerables, per la dificultat de finançament o pel perfil de les seves sòcies; i tenen una necessitat comuna de resoldre temes com són la gestió o la comptabilitat. Per això, es van dotar de personal per facilitar la contractació, la regularització i per donar suport a entitats en moments complicats amb aquesta figura de gestió.

Experiències i aprenentatges:

 • Primer de tot cal aterrar l’objectiu de l’ecosistema i detectar quines necessitats compartides es volen cobrir, per tal de donar sentit a la participació.
 • Mancomunar serveis, pot ser un bon exemple: en el suport en la gestió i la comptabilitat. Altres serveis poden ser el màrqueting, la comunicació i difusió, així com la gestió d’equips.

Dificultats identificades i possibles solucions:

En el desenvolupament de la jornada s’han identificat algunes dificultats així com possibles solucions, que destacarem tot seguit:

 • Hi ha una dificultat en la participació per la disponibilitat de temps. En moments de supervivència pròpia o moments inicials dels projectes no és sostenible la participació.
 • Les dinàmiques centre-perifèria, amb l’atracció que suposa Barcelona ciutat.
 • Mantenir l’autonomia respecte a programes públics i la sostenibilitat de l’entitat que aglutini l’ecosistema amb forma jurídica pròpia, mitjançant el cobrament de quotes adaptades a les necessitats del moment i als serveis que es donin.

Situació i passos següents a Santa Coloma

 • L’objectiu és dirigir-se principalment a cooperatives, per posar l’accent en la consolidació empresarial i per la problemàtica derivada de la divergència d’horaris entre cooperatives i associacions sense activitat econòmica que fa més difícil coordinar-les en una mateixa xarxa.
 • Es fa una reunió mensual que prepara i facilita l’Ateneu cooperatiu, fins a tenir una dinàmica pròpia.
 • La visualització és la part més senzilla. Estan treballant en una carta de serveis posant l’accent en la comercialització.
 • Es plantegen un gestor compartit, suport en l’accés i la tramitació de subvencions o ajuts. També participar conjuntament en convocatòries i programes públics. També es plantegen la creació de grups específics, com per exemple d’infància.
 • L’Ateneu dinamitza inicialment aquesta articulació i intercooperació, la majoria de cooperatives no hi participaven, però s’hi estan vinculant.
 • Les altes d’activitat econòmica al municipi són principalment d’autònoms, cal veure si pot ser la base per impulsar cooperatives quan aquestes persones veuen la possibilitat d’agrupar-se o d’augmentar el nombre de treballadores en la seva activitat.
 • Caldria aprofundir i explorar més la formació en l’àmbit cooperatiu en cicles formatius i universitats orientada a la creació de cooperatives però també a la incorporació en cooperatives existents.

Vegeu també

Categories: Etiquetes: , , , ,