Cooperatives del Barcelonès Nord s’uneixen per consolidar i impulsar projectes cooperatius

13 de juny de 2022

Aquest dilluns 13 de juny cooperatives del Barcelonès Nord s’han trobat en el local de l’Espai Gramenet en una jornada organitzada per l’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord. En aquesta reunió les cooperatives assistents han fet balanç de la feina desenvolupada per cadascuna d’elles, i han posat sobre la taula les necessitats individuals dels diferents projectes, així han pogut detectar necessitats compartides.

Els projectes cooperatius qui han participat en la jornada han estat Cervesa Capfoguer, L’Obrador de Gramenet, Caliu Habitatge Cooperatiu, Disseny Integral de Projectes (DIP), Conreu Sereny, La Sargantana i Gramagraf.

Els principals objectius de la trobada eren que cada cooperativa pogués compartir la seva situació actual, les línies d’activitat preferents, la previsió o no d’obrir noves línies d’activitat i les possibles necessitats derivades. Dur a terme una reflexió col·lectiva sobre la necessitat de mantenir el vincle entre cooperatives del territori i valorar la viabilitat i els recursos necessaris per mantenir aquest grup d’intercooperació. I valorar de manera col·lectiva la possibilitat de desenvolupar projectes conjunts, agrupant cooperatives de sectors similars, desenvolupant projectes transversals i a través d’altres vies.

Les participants han valorat donar continuïtat a aquest espai com a grup permanent d’intercooperació i coordinació amb uns objectius clars: consolidar i fer créixer l’activitat de les cooperatives existents, donar resposta col·lectiva a les necessitats de cada projecte i generar nous llocs de treball i projectes compartits.

Amb aquesta trobada han constatat la necessitat d’aprofundir en les relacions i coneixement de les diferents cooperatives, i sumar les cooperatives que no han pogut participar, per tal d’afavorir a la consolidació de l’ecosistema cooperatiu dels municipis de Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de Besòs.

La gestió econòmica i comunicativa dels projectes, compartir espais de treball, així com la necessitat d’incidir políticament davant la detecció de necessitats socials del territori a les quals es pot donar resposta des del cooperativisme i l’economia social i solidària han centrat el debat generat en la jornada. Per això, s’han proposat diferents accions a desenvolupar i que es concretaran durant les setmanes i mesos vinents.


Categories: