catàleg

Mapatge i diagnosi

18 d'octubre de 2017

Creem eines d’observació, diagnosi i recerca de l’economia social i solidària del territori, i així poder identificar aspectes estratègics clau.…

Llegir +