Subvencions i convocatòries obertes per a l’Economia social i solidària

6 de setembre de 2023

S’han publicat diverses subvencions i convocatòries que poden ser d’interès per a projectes de l’economia social i solidària, associacions, cooperatives i fundacions.

Ajuts a la contractació de persones en situació de vulnerabilitat

Ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat, de persones en situació o risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania. Convocat pel Departament d’Empresa i Treball, està obert fins el 2 d’octubre. És un ajut de 7.560,00 euros per un contracte de treball de 12 mesos de durada. Si el contracte té una durada inferior als 12 mesos se subvencionarà la part proporcional. Cal tenir en compte que la contractació ha de ser prèvia a l’atorgament.

Informació: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

Subvenció BruixIT del Departament de Treball de la Generalitat

Per potenciar l’emprenedoria digital liderada per dones i la innovació tecnològica en el cooperativisme. Encara o s’ha publicat la convocatòria però sí l’ordre amb les bases d’aquesta.

Ordre: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8978/1988765.pdf

Programa d’ajuts per afavorir l’autoocupació de joves “Garantia Juvenil”

Ajut econòmic a les persones joves que inicien una activitat econòmica o professional com a persones treballadores autònomes que els permeti mantenir el seu projecte d’emprenedoria a llarg termini i que contribueixi a la disminució de l’atur entre el col·lectiu jove.

Convocat pel Departament d’Empresa i Treball, està obert fins el 20 de setembre, l’import de l’ajut és de 15.120 euros per persona sol·licitant. Cal tenir en compte que l’ajut només s’adreça a empresàries individuals menors de 30 anys, així que no promou fórmules col·lectives ni cooperatives. Pot ser un primer pas per iniciar una activitat econòmica i si aquesta creix agrupar-se amb altres persones en una forma cooperativa.

Informació: https://treball.gencat.cat/ca/inici/ci/ajuts-autoocupacio-de-joves/#

Crea feina plus Barcelona 2023

Programa d’ajuts a la contractació per fomentar la contractació de persones en situació d’atur, residents a la ciutat de Barcelona (empadronades), incloses en algun dels col·lectius amb especials dificultats per trobar feina. Les empreses contractants han de tenir com a mínim un centre de treball a l’àrea metropolitana de Barcelona (poden ser, per tant, empreses amb seu o centre de treball al Barcelonès Nord). Els contractes han de ser indefinits o d’un mínim de sis mesos i a jornada completa o parcial segons col·lectiu de la persona treballadora contractada.

Les empreses i persones treballadores autònomes poden rebre ajuts de 5.000 euros per cada nou contracte de joves (menors de 30 anys), dones i majors de 45 anys, amb un plus de 1.000 euros si la contractació és d’alguna persona en situació d’atur de llarga durada. L’ajut pot arribar fins a 8.000 euros si la contractació es destina a col·lectius en situació de risc o vulnerabilitat (persones amb diversitat funcional, persones refugiades, joves tutelats, etc.). El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 3 de novembre de 2023.

Informació: https://aplicnotes.barcelonactiva.cat/aplic/subvencions/creafeina2023/creafeina2023plus.nsf/Inicio?openform&utm_source=Economia+Social&utm_campaign=f6b763caea-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_27_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e5d2da4bb0-f6b763caea-64033561

La Fundació Acció Solidària Contra l’Atur convoca la 26a edició dels premis Piñol

L’objectiu és reconèixer i premiar la innovació i la trajectòria de les persones, entitats i empreses que treballen a favor de crear o consolidar ocupació.
Informació: https://acciosolidaria.cat/wp-content/uploads/2023/07/2023_Convocatoria_Pinol.pdf


Trobar altres ajuts

Calendari de finançament anual de Xarxanet

Cada any hi ha tot un seguit de convocatòries de finançament, subvencions, premis i beques, que es van repetint. Les trobareu totes en la classificació que fa Xarxanet per mesos i àmbits, categoritzant també entre finançaments públics i privats.
https://xarxanet.org/biblioteca/calendari-de-convocatories-de-financament-anuals-2023

Subvencions de cultura de la Generalitat

La Generalitat ha unificat totes les subvencions de cultura en un sol portal-cercador.
https://cultura.gencat.cat/ca/tramits/subvencions

Categories: Etiquetes: , , ,