Subvenció per incorporar persones sòcies a les cooperatives

24 de juny de 2024

Fins al 3 de juliol de 2024 es poden presentar sol·licituds per rebre aquesta subvenció les cooperatives que hagin incorporat persones sòcies treballadores.

Per què, per qui

S’hi poden acollir les cooperatives que tinguin persones sòcies treballadores (cooperatives de treball associat) o persones sòcies de treball (cooperatives de consum o d’habitatge, de serveis, agrícoles i de segon grau), així com les societats laborals).

Se subvenciona la incorporació com a persona sòcia de:

  • Persones desocupades.
  • Persones treballadores vinculades a l’empresa amb contracte de treball de caràcter fix o temporal.

Quan? Durant el darrer any

La incorporació de les persones sòcies s’ha d’haver produït entre l’1 de juny de 2023 fins al dia 18 de juny de 2024.

Quant? Segons el col·lectiu al qual la persona pertanyi

  • a) Un import màxim de 7.000,00 euros per la incorporació de persones amb discapacitats com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • b) Un import màxim de 5.500,00 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.
  • c) Un import màxim de 4.000,00 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 5.000,00 euros.
  • d) Un import màxim de 2.000,00 euros per a les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s’incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l’empresa s’hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya d’aquesta Resolució, l’import màxim és de 3.000,00 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.

Manteniment o increment de l’ocupació

La incorporació ha de suposar el manteniment o un increment d’ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d’incorporació dels nous socis o sòcies pels quals es percep la subvenció. A l’efecte del càlcul de l’increment d’ocupació s’han de tenir en compte el nombre de socis o sòcies treballadors o de treball i el nombre de treballadors o treballadores amb contracte indefinit.

Si la persona deixa de ser sòcia al cap d’un temps es pot donar una revocació total o parcial de la subvenció i caldrà retornar-la.

Termini

Es pot fer la sol·licitud fins a les 14h del 3 de juliol de 2024

Guia i suport per presentar la sol·licitud

S’ha editat una Guia per ajudar a fer la sol·licitud. D’altra banda l’AteneuBNord ofereix una sessió el dia abans del termini final per qui necessiti ajuda per fer-la.

Categories: Etiquetes: , ,