Prova de colors

Text groc1 fons maragda2

Text verd1 fons groc2

Text maragda1 fons verd2

Text groc2 fons blau1

Text verd2 fons blau2

Text maragda2 fons blau3

Text blau1 fons groc1

Text blau2 fons verd1

Text blau3 fons maragda1

Blanc sobre fons negre

Gris sobre fons blanc

Negre sobre fons gris