Passaport EDUNAUTA

25 de gener de 2024

BONES PRÀCTIQUES. Destaquem bones pràctiques del cooperativisme i l’economia social i solidària que poden ser inspiradores per altres organitzacions i per a projectes que les vulguin adoptar o adaptar.

Bona pràctica de +Educació: passaport EDUNAUTA, els aprenentatges invisibles, una oportunitat per a continuar aprenent

Presentació

Els passaports d’aprenentatge neixen com a eina d’educació comunitària que un grup de mestres i directores d’escola del districte de Sant Andreu de Barcelona van impulsar a través de la xarxa +Educació Sant Andreu l’any 2011. Les escoles capdavanteres, amb una forta visió de l’escola com a comunitat educativa, van decidir ser presents al barri i (re)conèixer-se amb la idea d’oferir més i millors oportunitats a l’alumnat, les famílies i els equips educatius de la seva comunitat, per exercir un rol educatiu i transformador amb l’entorn.

Avui en dia, l’eina principal que vehicula aquesta xarxa, la Universitat del Temps lliure, s’ha connectat, des de ja fa uns 4 anys, amb l’experiència del Passaport Edunauta per establir relació amb altres territoris de la ciutat (i del territori català) que també impulsen aquesta eina.

 El projecte pretén abordar 4 reptes principals en educació:

 • L’equitat en l’accés a les activitats educatives fora escola.
 • La connexió de temps i espais educatius del territori: escola, fora escola i família.
 • La visibilització i reconeixement dels aprenentatges invisibles.
 • L’aprofundiment en itineraris personalitzats d’aprenentatge basats en els interessos reals de cada infant.

El Passaport Edunauta es un programa en el que se sumen tota una sèrie de agents amb potencial educatiu d’un territori per construir un projecte que garanteixi l’accés a l’educació més enllà de l’escola. Aquest programa reconeix tota la capacitat educativa que te un territori (barris, districtes, ciutat, pobles o comarques) i construeix un catàleg d’activitats i un passaport on els infants registren totes les activitats en les que participen.

El programa contribueix a la equitat educativa, facilita la connexió dels aprenentatges i els agents i promou una oferta d’activitats educatives i enriquidores.

Actualment, participen 14042 infants, 162 escoles, 282 espais que ofereixen activitats 1191 activitats d’aprenentatges

Objectius

 • Promoure l’accés de tots els infants a activitats amb potencial educatiu mes enllà del temps lectiu.
 • Vincular i sumar agents del territori per potenciar propostes de qualitat i rics d’aprenentatge.
 • Connectar el treball per potenciar la capacitat educativa i social del territori.
 • Oferir oportunitats educatives a tots els infants, especialment els que es troben en situació de vulnerabilitat.

Context

El projecte parteix d’una experiència prèvia al Districte de Sant Andreu de Barcelona que es va iniciar l’any 2011. Un grup de mestres i direccions dels barris de Baró de Viver, Bon Pastor i Sant Andreu del Palomar, amb el lideratge inicial de l’Escola la Maquinista, comencen a crear una xarxa per promoure que els infants i famílies més vulnerables dels diferents barris i escoles poguessin compartir activitats i experiències que es realitzen en el seu territori.

El 2017 l’Oriol Roca, un dels socis fundadors de +educació, coneix aquesta xarxa “+educació”, i li veu moltes possibilitats a la feina que estan fent. També s’adona de l’esforç voluntari dels mestres i de les escoles i que no donaven l’abast per la saturació de feina que representava aquest programa educatiu fora de l’escola. Davant d’aquesta situació veu la possibilitat d’un projecte d’emprenedoria social i va cercar dues persones per dinamitzar la xarxa. La feina va estar a cercar recursos.

El projecte parteix de la quantitat d’aprenentatges invisible que els infants fan el seu dia a dia. Fora de l’escola, els nens i nenes continuen aprenent quan assisteixen a algun espectacle, visiten un museu, van a alguna exposició, participen en algun taller, formen part d’algun grup d’esport o teatre o juguen a qualsevol joc de taula.

Són molts infants que per les seves característiques socials, familiars o econòmiques no poden accedir a aquest tipus d’aprenentatges. Segons els estudis realitzats 1 de cada 4 infants no pot accedir a activitats educatives a l’acabar l’escola. Els aprenentatges perduts per aquests infants que no poden accedir a activitats més enllà del temps lectiu, és prou significatius per a cercar propostes que millorin les seves oportunitats educatives i pal·liar l’escletxa de desavantatge social.

El territori existeixen agents i infraestructures amb potencial educatiu: biblioteques, teatres, entitats … que poden contribuir a fer que els infants continuïn aprenent.

Implementació

El febrer de 2020 la Fundació Jaume Bofill i la Cooperativa +Educació vam llençar una crida a diferents territoris de Catalunya per impulsar un projecte pilot sobre l’eina del passaport Edunauta. Vam rebre prop de 50 sol·licituds, la majoria impulsades des d’administracions locals i algunes d’elles des de xarxes d’agents. El curs 2020-21 a banda de la xarxa d’escoles de Sant Andreu, es va replicar el projecte a Carmel i Font d’en Fargues, amb 4 escoles al capdavant i una desena d’equipaments del territori vinculats, i el 2021-2022 hem de sumar també 4 centres educatius dels barris de Sant Antoni i el Raval que estan connectant la comunitat educativa a través d’aquesta eina.

Aquesta edició 2022-23 s’impulsa amb 24 territoris Edunauta a bord: Amposta, Avinyó, Begur, Cassà de la Selva, El Vendrell, Esplugues, Granollers, Olesa de Montserrat, Palafolls, Palafrugell, Palau d’Anglesola, Pallars Jussà, Reus, Sabadell, Sant Boi, Sant Vicenç dels Horts, Sitges, Tarragona, Tàrrega, Terrassa, Torelló, Tordera, Viladecans, Vilafranca del Penedès. A aquests 24 se li han d’afegir tres a la ciutat de Barcelona: Sant Andreu, Carmel-Font d’en Fargues i Sant Antoni-Raval que són els que dinamitzem directament +educació cooperativa

 • Es cerca una persona referent al territori amb compromís de vincular-se al programa i tenir capacitat de formar un equip impulsor divers. Aquest referent sol ser un tècnic del Municipi.
 • Es recull del territori totes aquelles activitats disponibles que ofereixin aprenentatges. Aquesta informació ens serveix per analitzar l’oferta d’activitats, impulsar la pressa de decisions per gestionar les necessitats i redistribuir recursos.
 • Les entitats que participen esdevenen destinacions d’aprenentatge (ofereixen les seves ofertes, publiquen les seves activitats al catàleg.
 • Cada territori, a través de les escoles, decideix el públic que rebrà el passaport (edats, escoles…)
 • Cada centre educatiu distribueix el passaport segons necessitats, edats, recursos…
 • L’infant quan comença el curs rep el passaport que li dona accés a participar en les activitats del catàleg d’activitats del territori.

Aprenentatges

 • Amb el treball comunitari i solidaritat es poden abordar necessitats socials. Mots infants no tenen accés a les ofertes de fora de l’escola, ja sigui perquè no tenen el reconeixement social en aquests barris, o be per la situació familiar o socials que no veuen la possibilitat de participar.
 • La realització d’activitat fora de l’escola marca una diferència molt gran a nivell conceptual dels infants a nivell educatiu.
 • Amb la col·laboració de la Fundació Bofill s’ha formulat tot el marc teòric de l’aprenentatge fora de l’escola: competències socials, aprenentatges pràctics, treball per projectes, comunicació, gestió de conflictes, treball en equip.

Recursos econòmics

Reben una subvenció del Districte de Sant Andreu i de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l’Ajuntament Barcelona i tenen un conveni amb la Fundació Bofill.

Recursos humans

En el projecte hi treballen 4 persones de +Educació

Entitats col·laboració

En el projecte hi ha implicades altres entitatsi projectes com la Fundació Bofill, Educació 360º així com els equipaments del territori que fan activitat educativa.


Bones pràctiques per al Barcelonès nord

Identifiquem bones pràctiques al cooperativisme, l’economia social i solidària i les economies comunitàries que val la pena compartir perquè inspirin a altres projectes a adoptar-les o adaptar-les.

Categories: