Mapa d’Economia Social 2018

En aquest mapa podeu trobar les cooperatives, centres especials de treball, societats laborals i entitats del tercer sector de Badalona que configuren el Mapa d’Economia Social de Badalona l’any 2018: