Establint equips de treball en diversitat a Andròmines

26 de febrer de 2024

BONES PRÀCTIQUES. Destaquem bones pràctiques del cooperativisme i l’economia social i solidària que poden ser inspiradores per altres organitzacions i per a projectes que les vulguin adoptar o adaptar.

En la seva tasca d’inserció laboral de persones vulnerabilitzades, l’Associació social Andròmines fa que puguin treballar amb diferents equips i projectes, de manera que coneguin diferents entorns laborals, agafant experiència en diferents formes de treballar.

Andròmines és una entitat social que té una gran diversitat de projectes d’ocupació. Una de les seves principals tasques és la inserció laboral de persones en situació de vulnerabilitat. La bona pràctica que en destaquem consisteix a moure a les persones dels diferents equips i dels diferents projectes. Així promouen que les persones participants treballin amb diferents equips, coneguin diferents entorns laborals i diferents formes de ser de la gent, de tal manera que coneguin millor l’entitat, i a més també tinguin experiència amb diferents persones i tipus o formes de treballar.

Objectius

Aquesta manera de fer té els següents propòsits:

  • Conèixer els diferents equips
  • Conèixer les diferents feines i posar en pràctica diferents competències professionals i personals
  • Conèixer els diferents lideratges
  • Conèixer millor tota l’entitat

Context

Andròmines és una entitat que promou la inserció laboral, i té molts equips i 4 espais de treball amb molta diferència entre els diferents equips. Llavors amb aquesta pràctica el que es promou és que les persones sàpiguen treballar en diferents entorns i amb diferents persones, tinguin una informació més completa de l’entitat, i així també puguin participar de les decisions o aportar idees de manera més horitzontal, en conèixer més en profunditat els diferents equips i feines, informació és poder.

Implementació

La implementació i desenvolupament dels «Equips de treball en diversitat», es realitza per la mateixa entitat, els diferents equips, amb la coordinació de la direcció, dissenyen anualment aquests moviments de les persones entre equips dins de l’entitat. El disseny de les rotacions de l’equip tècnic, se sol preparar aprofitant l’estiu que sol ser més tranquil en feina.

No s’hi dediquen recursos humans o econòmics extres, ja que la planificació i la tasca de cura, escolta i sensibilitats dels líders dels diferents equips cap a les persones en procés d’inserció a través d’aquesta pràctica de rotació està integrada en el funcionament normal de l’entitat.

Aprenentatges

Es busca que la persona que ha treballat a Andròmines hagi adquirit una sèrie d’aprenentatges:

  • Aprendre a treballar en diferents entorns
  • Aprendre a treballar amb diferents persones
  • Conèixer més a fons l’entitat

Vegeu també

Categories: Etiquetes: , , , ,