JASA, S.C.C.L.

Cooperativa que aposta per la inclusió social, dedicada fonamentalment al manteniment d'espais verds públics i jardineria.

Disseny, construcció i manteniment de jardins. Poda d’arbrat viari i ornamental

Raó social : Jardiners Sant Adrià, S.C.C.L.

Adreça : Carrer Ricart, 48, Sant Adrià de Besòs, Espanya

Correu electrònic : administracio@jasa.cat

Telèfon fix : 934621973

Web : http://jasa.cat/