Fundació Salut Alta

Oferim oportunitats educatives a infants, adolescents i famílies del barri de la Salut Alta de Badalona que viuen situacions d'exclusió social, perquè puguin créixer i desenvolupar-se amb plenitud.

Serveis educatius. Acompanyaments. Treball amb les famílies. Treball amb l’entorn.

Raó social : Fundació Salut Alta

Adreça : Carrer de l'Autonomia, 17, baixos. Badalona

Correu electrònic : info@fundaciolasalutalta.org

Telèfon fix : 93 460 36 08

Web : https://www.fundaciosalutalta.org

Twitter : https://twitter.com/lasalutalta

Instagram : https://www.instagram.com/salutalta/

Facebook : https://www.facebook.com/fundaciolasalutalta/