Centre Obert Rialles

Treballem amb els infants i per als infants. Posem la persona al centre per tal de desenvolupar les seves capacitats personals i socials, amb l'objectiu d'aconseguir una millor inclusió a l’entorn.

Centre Obert: Servei socioeducatiu diürn de caràcter preventiu per a infants i joves en situació de risc d’exclusió social que dona suport fora de l’horari escolar, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat. El Punt: Servei d’informació, assessorament, acompanyament, orientació i informació personalitzada per a joves en el seu procés de trànsit cap a la vida adulta. Atenció preferent a joves entre els 16 i els 25 anys. RAI ESO (Ins Numància i Ins PuigCastellar): Serveis de menjador a dos instituts públics que ofereixen suport nutricional i espai de protecció per a joves. El projecte promou una alimentació saludable, l’adquisició d’hàbits, un entorn protector i la millora dels resultats acadèmics. La Nota: Servei que dona resposta a les necessitats formatives dels joves d’entre 16 i 23 anys en situació de vulnerabilitat. Ofereix una alternativa formativa innovadora per a joves amb inquietuds musicals a partir de les noves tecnologies. Xela: Servei d’oci socioeducatiu dirigit a infants i joves amb trastorn de l’espectre autista i/o retard maduratiu. Un espai inclusiu que ofereix activitats lúdiques i d’estimulació, Espais Respir de cap de setmana i treball de socialització, entre d’altres. Esplai dXiquets: Oferta socioeducativa d’oci i lleure els dissabtes. Ofereix continuïtat a la tasca setmanal del Centre obert, promovent el treball comunitari i la inclusió d’infants i joves del territori. SAIF: Servei d’Acompanyament Integral a Famílies en situació de vulnerabilitat i/o risc d’exclusió social on es pretén donar suport intensiu a partir d’un acompanyament interdisciplinari i fet a mida de les necessitats de cada família. INCORPORA: Integració sociolaboral de joves en risc d’exclusió social. Preparem els joves per treballar a l’empresa, ajudem les empreses en diferents etapes dels processos de selecció i fem la connexió entre les dues parts.

Raó social : Fundació Champagnat

Adreça : Carrer de València, 3, Santa Coloma de Gramenet

Correu electrònic : rialles.dir@maristes.cat

Telèfon fix : 933 929 390

Web : https://www.maristes.cat/obres-socials/centre-obert-rialles-sta-coloma-de-gramenet

Twitter : https://twitter.com/CORialles

Instagram : https://www.instagram.com/centreobertrialles/

Facebook : https://www.facebook.com/ceobrialles