Boreal Comunicació Accessible

Cooperativa que realitza formació homologada en Llengua de Signes Catalana (LSC) i realitza la producció de contingut sobre la comunitat sorda

Curs llengua de signes catalana. Elaboració de manuals de formació de LSC i activitats culturals

Raó social : Boreal, SCCL

Adreça : Plaça de l'Esglèsia, 3, Santa Coloma de Gramenet

Correu electrònic : lsc.gra.vo@gmail.com

Telèfon mòbil : 615 52 93 44

Instagram : https://www.instagram.com/boreal.lsc/