El Dia de l’Experta: empoderament i desenvolupament professional en la inserció laboral de les dones

16 de febrer de 2024

BONES PRÀCTIQUES. Destaquem bones pràctiques del cooperativisme i l’economia social i solidària que poden ser inspiradores per altres organitzacions i per a projectes que les vulguin adoptar o adaptar.

Els Tallers “El dia de l’experta”, organitzats per l’associació Fòrum Dona Activa, posen de manifest que totes les persones tenim habilitats i àrees d’expertesa, tot i que sovint, al mercat de treball formal es menysté i ignoren aquells sabers acumulats per les dones o les habilitats associades al gènere femení.

L’objectiu principal dels tallers “El dia de l’experta” és l’empoderament de les dones que es troben en procés d’inserció laboral, mitjançant sessions mensuals dinamitzades per elles mateixes. Aproximadament un cop al mes, amb l’acompanyament d’una professional de l’associació, una usuària prepara i imparteix un petit taller a un grup reduït de dones amb qui han creat prèviament un entorn de confiança.

Cada usuària escull i destaca un saber o habilitat pròpia, ja siguin destreses manuals com intel·lectuals, que sigui significatiu per a ella. Aquests tallers es desenvolupen de manera dinàmica, sense una estructura fixa, buscant fomentar un ambient òptim i lliure d’expressió mitjançant el vincle establert amb les diferents membres del grup. Actualment, les temàtiques abordades varien des de tallers de cuina, brodat, maquillatge i perruqueria fins a la creació de bijuteria, la mediació i resolució de conflictes o el teatre.

Una vegada triada la temàtica, es realitzen un seguit de sessions individuals amb acompanyament professional on la usuària preparar el taller, que inclou suports visuals, materials i tot el necessari per a la seva execució. Cada dona del grup es converteix en l’experta almenys en una ocasió, participant activament en els tallers de les altres companyes. Aquesta dinàmica reforça la cohesió grupal i consolida el grup com una xarxa de suport mutu a través del reconeixement entre iguals.

Aprenentatges

Els Tallers “El dia de l’experta” suposen un reforç positiu en la seguretat personal, l’autoconfiança i l’autoestima de les dones usuàries. Aquesta iniciativa posa l’accent en les competències adquirides que sovint queden excloses dels currículums convencionals. Paral·lelament, fomenta el desenvolupament de competències i habilitats comunicatives, com la planificació, coherència discursiva, expressió oral davant del públic, i l’ús de vocabulari tècnic, entre altres.

Des de l’associació Fòrum Dona Activa, es ressalta la rellevància d’aquests tallers, especialment per aquelles dones que no han tingut experiència prèvia en el mercat laboral formal. Participar en activitats significatives no només augmenta la motivació, sinó que també potencia el sentiment de capacitat i vàlua davant de les companyes.

Context

L’associació Fòrum Dona Activa es dedica a facilitar, garantir i acompanyar el procés d’inserció social i laboral de dones en risc o en situació d’exclusió social. Amb l’objectiu de fomentar el seu creixement personal, l’associació ofereix eines, metodologies i activitats que contribueixen al desenvolupament de les seves competències professionals amb plenitud i consciència. Alhora també fomenten la seva emprenedoria a través de les microempreses o l’autoocupació.

Fòrum Dona Activa va iniciar la seva activitat l’any 2010, integrant l’experiència de la seva junta en l’associacionisme de dones i els més de 30 anys d’expertesa en inserció laboral del Centre de Formació Joan Peiró de Badalona.


Per saber-ne més


Bones pràctiques per al Barcelonès nord

Identifiquem bones pràctiques al cooperativisme, l’economia social i solidària i les economies comunitàries que val la pena compartir perquè inspirin a altres projectes a adoptar-les o adaptar-les.


Categories: Etiquetes: , , , , , , ,