Ajuts de l’AMB per noves cooperatives i noves línies de negoci

9 de juny de 2023

Des de l’Agència de Desenvolupament Econòmic de l’AMB s’ha llançat la convocatòria 2023 per a noves activitats econòmiques i projectes en l’àmbit de l’economia cooperativa, social i solidària (d’ara endavant, ECSS), oberta des d’avui fins el 10 de juliol. Interessant per les cooperatives constituïdes recentment i també per les que han iniciat noves línies de negoci, que podran rebre fins a 6000€.

La convocatòria compta amb 100.000€ per a donar suport a la creació de noves activitats econòmiques de l’ECSS (constituïdes igual o posterior 01/01/2022) així com per a donar suport a l’impuls de noves línies de negoci d’entitats de l’ECSS (entitats constituïdes abans 01/01/2022).

Els projectes presentats hauran d’estar relacionats com a mínim amb un dels següents àmbits:

  • La cohesió social, activitats destinades a reduir o erradicar les desigualtats socials
  • La transició verda, activitats destinades a reduir o eliminar les causes del canvi climàtic i/o a la degradació ambiental
  • La digitalització, activitats destinades a facilitar eines i serveis per a la digitalització de l’economia

La subvenció és de fins al 80% del cost del projecte i de fins a 6.000€ per entitat.

Podran ser sol·licitants i beneficiàries d’aquesta subvenció les persones físiques o jurídiques que compleixin amb els objectius i requisits de les Bases corresponents i tinguin seu social a un dels municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona. Per tal de garantir l’objectiu d’equilibri territorial en les polítiques de l’AMB, s’estableix una limitació de 5 beneficiaris per municipi. Això és una garantia que no totes les subvencions aniran, per exemple, a la ciutat de Barcelona, sinó que quedaran repartides per tota l’àrea metropolitana.

Aquesta convocatòria es regeix per unes noves bases, força similars a les anteriors, però amb algun canvi incorporat que caldrà tenir en compte, com per exemple els criteris i la distribució de la puntuació. 


L’Ateneu cooperatiu us pot orientar si voleu presentar-vos-hi.

info@ateneubnord.cat

Categories: Etiquetes: