L’economia social persegueix uns objectius que van més enllà de la productivitat, i que també pretenen i preveuen obtenir un impacte social positiu al territori on es desenvolupa. Les formes jurídiques d’aquestes entitats són les cooperatives de tota mena (de treball associat, serveis, consum, habitatge, ensenyament, sanitàries…), fundacions, associacions o societats laborals.

L’Ateneu Cooperatiu del Barcelonès Nord promou la creació, visibilització i enfortiment d’aquest tipus d’entitats. Al mateix temps, vol incidir en el desenvolupament d’una economia que a més de social és solidària.

S’anomena solidària perquè promou bones pràctiques que afavoreixen la col·laboració entre les diferents entitats del territori per compartir els recursos, espais representatius i d’interlocució amb l’Administració.

Consegüentment, l’economia social i solidària afavoreix un model econòmic d’empresa cooperativa que possibilita la distribució equitativa de la riquesa generada i amb condicions laborals dignes.