En aquest mapa podeu trobar les cooperatives, centres especials de treball, societats laborals i entitats del tercer sector de Badalona que configuren el Mapa d’Economia Social de Badalona: