En aquest apartat anirem presentant totes aquelles publicacions i materials
que poden ser d’interès i ajuda per fomentar l’Economia Cooperativa, Social i Solidària al territori.

>> Mapa d’Assessories i Gestories d’Economia Social


>> Finançament; Subvencions, Préstecs i Premis


>> Glossari Cooperatiu (elaborat per la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya).


>> Relació Bibliogràfica, llibres sobre l’ESS. Campanya #LecturESS #NadalRESSponsable2019

>> Guia per a l’elaboració del Pla d’Empresa de la Cooperativa (elaborat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya).


>> Guia per l’elaboració del Reglament de Règim Intern (elaborat per la Federació de Cooperatives de treball).


>> Guia pràctica del procés de constitució d’una empresa cooperativa (elaborat per Aracoop).


>> Manual de conversió de l’activitat econòmica en Cooperativa (elaborat per Aracoop).


>> Guia de conciliació a les empreses l’ESS (elaborat per la Cooperativa Tangente).