Eixos d’acció

Els Ateneus Cooperatius funcionen a partir de sis grans eixos de treball:

  • Diagnosi i visibilització de l’economia social i cooperativa al territori.
  • Accions de suport i acompanyament a la creació i desenvolupament de cooperatives i societats laborals, i inserció laboral en empreses de l’economia social i cooperativa.
  • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals dirigida a les associacions i SCP.
  • Promoció de la fórmula cooperativa i les societats laborals per a la continuïtat d’empreses o entitats properes al tancament d’activitat.
  • Actuacions per conèixer i aprendre els models d’empresa cooperativa destinada a joves estudiants i professorat de cicles formatius de formació professional de grau superior o universitaris.
  • Facilitar eines, recursos i suport necessari per a la creació i transformació en cooperatives i societats laborals destinat a prescriptors i professionals de l’àmbit de les assessories i gestories.

Descarrega la nostra carta de suport!